Chrzest św.

“Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, Chrzest św.chrzcząc w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego … Kto uwierzy i ochrzci się – będzie zbawiony” (Mt 28, 19)

W tych słowach Chrystus Pan ustanawia pierwszy z siedmiu sakramentów – sakrament Chrztu Świętego. Od chwili Chrztu chrześcijanie, uświęceni przez łaskę Chrystusa, są wezwani i zobowiązani do wyznawania wiary i życia według nauki Chrystusa. Rodzice katoliccy, prosząc Kościół o chrzest dla swoich dzieci, przyjmują odpowiedzialność za rozwój życia nadprzyrodzonego, które ich dzieci otrzymują w sakramencie Chrztu Świętego.

Sakrament Chrztu Świętego, który otrzymujemy w imię Trójcy Świętej jest rzeczywistością bardzo bogatą i obejmuje:

  • odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych,
  • narodzenie do nowego życia, przez które stajemy się przybranymi dziećmi Ojca, członkami Chrystusa i świątynią Ducha Świętego,
  • Chrzest włącza nas do Kościoła i dzięki niemu stajemy się uczestnikami kapłaństwa Chrystusa,
  • sakrament ten wyciska na duszy niezatarte znamię, dzięki niemu jesteśmy konsekrowani do udziału w kulcie chrześcijańskim.

Chrzest Święty w naszej parafii udzielany jest w każdą sobotę lub niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej. 

Dobrym zwyczajem jest odprawianie Mszy Świętej w intencji rocznego dziecka, odbywają się one w ostatnią niedzielę miesiąca.

Dziecko należy zgłosić w kancelarii parafialnej przed planowanym Chrztem św. przynosząc ze sobą następujące dokumenty:

  • Akt urodzenia dziecka (odpis).
  • Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców.
  • Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych.
  • Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),