Historia

Niechłód należał w roku 1256 do klasztoru Benedyktynów w Lubiniu. Oni też zapewne założyli i uposażyli w XIII – XIV w. kościół parafialny. Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z roku 1426; wspominany jest pleban Jan. W czasie reformacji kościół znajdował się przejściowo w rękach innowierców. W 1628 roku Niechłód został przyłączony do Gołanic, a w 1820 roku do Zbarzewa.

Obecny Kościół drewniany, niekonsekrowany, pochodzi z XVIII w., pokryty jest dachem łupkowym, ołtarz główny jest barokowy. W latach 1963 – 1967 cały kościół został podmurowany i wyremontowany. Wokół kościoła znajduje się cmentarz grzebalny, tak stary jak parafia, otoczony jest murem z kamienia i cegły z początku XIX w.