Świątynia

Kościół drewniany, jednonawowy o konstrukcji zrębowej. Orientowany. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte trójbocznie. Od frontu wznosi się kwadratowa wieża, konstrukcji słupowej z kruchtą w przyziemiu. Oddzielona w górnej części od nawy. Kryta dachem namiotowym – gontowym z wieżyczką z latarnią i blaszanym, ośmiobocznym hełmem namiotowym z chorągiewką. Dach dwukalenicowy, kryty łupkiem. Wewnątrz pozorne sklepienie kolebkowe w nawie i prezbiterium. Podłoga murowana. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach z parapetem o ściętych bokach i prospektem organowym. Belka tęczowa z barokowym krucyfiksem z XVIII w. Ołtarz główny barokowy z XVIII w. Kościół otoczony jest murem z kamienia i cegły z XIX w. z kaplicą grobową rodziny Bojanowskich. Plebania z p. XX w.