Rok 2019

  • Kolędowanie przy żłóbku w Zbarzewie - 26.12.2018
Świąteczne kolędowanie przy żłóbku 26.12.2019

zdjęcia- Genowefa Mikołajczak

Spotkanie Opłatkowe KGW oraz zespołu "Zbarzewianki" -  17.12.2019

zdjęcia- Genowefa Mikołajczak

Spotkanie Opłatkowe Ministrantów 15.12.2019

zdjęcia- Genowefa Mikołajczak

Poświęcenie Krzyża Misyjnego przy kościele w Zbarzewie.

Krzyż Misyjny ufundowany przez panią Annę i pana Roberta w podziękowaniu za szczęśliwe uzdrowienie. 24.11.2019 zdjęcia Genowefa Mikołajczak

Nawiedzenie parafii Zbarzewo przez kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej  13.11.1977

zdjęcia - archiwum domowe, oraz dzięki uprzejmości pani Anieli Gorzelniak

Koncert z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. 21.09.2019

zdjęcia - Karolina Mikołajczak

Dożynki Wiejskie Niechłód 2019

zdjęcia - Artur Pawełczyk, Jan Żetecki

Dożynki wiejskie - Zbarzewo 2019

zdjęcia - Genowefa i Lech Mikołajczak

Uroczystość Bożego Ciała w Niechłodzie  20.06.2019

zdjęcia - Jan Żetecki

Msza św. przy kaplicy w Wincentowie

Parafianie z Niechłodu zespół "Zbarzewianki" i pielgrzymi na wschowskim odcinku Drogi św. Jakuba. Trasa ich pielgrzymki która trwała 3 dni wiedzie od Leszna przez Trzebiny, Wincentowo, Osową Sień, Przyczynę Górną, Konradowo do Zamysłowa.

To już dziesięć lat

Msza Święta prymicyjna o. Jozue - 17.05.2009