Rok 2019

Msza św. przy kaplicy w Wincentowie

Parafianie z Niechłodu zespół "Zbarzewianki" i pielgrzymi na wschowskim odcinku Drogi św. Jakuba. Trasa ich pielgrzymki która trwała 3 dni wiedzie od Leszna przez Trzebiny, Wincentowo, Osową Sień, Przyczynę Górną, Konradowo do Zamysłowa.

To już dziesięć lat

Msza Święta prymicyjna o. Jozue - 17.05.2009