Świątynia

Kościół został zbudowany w 1470 r. z fundacji Rattenbergów-Zbarzewskich, właścicieli wsi. Restaurowany w 2 połowie XVII w. Do prawie kwadratowej nawy przylega węższe i niższe prezbiterium zamknięte wielobocznie. Przy północnej ścianie prezbiterium znajduje się zakrystia, do nawy od strony południowej przylega barokowa kruchta z XVII w. W południową, zewnętrzną ścianę prezbiterium wmurowana jest duża cegła z napisem Anno MºCCCCº septuagesino. Prezbiterium i nawa nakryte są pozornymi sklepieniami kolebkowymi. Przeważnie barokowe wyposażenie wnętrza z XVIII w. Z 1 połowy XVI w. pochodzi późnogotycka rzeźba św. Anny Samotrzeć.