Żywy Różaniec

Tradycja głosi, że wzór odmawiania różańca otrzymał od samej Maryi św. Dominik. On też rozpowszechnił tę modlitwę wśród wiernych. Modlitwę różańcową nazywamy “Biblią ubogich”, bo dzięki niej nawet ludzie nie umiejący czytać mogli poznać i zgłębić tajemnice Ewangelii. Różaniec prowadzi do autentycznego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem przy pomocy Jego Matki. Jest to modlitwa niezwykle skuteczna, zwycięża moce ciemności, dźwiga grzeszników, umacnia chorych, podnosi upadających na duchu, daje siłę w chwilach doświadczeń, broni od nieprzyjaciół.

Członkowie Żywego Różańca dążą do świętości na wzór Maryi. Odmawiają różaniec – najbardziej rozpowszechnioną modlitwę maryjną w Kościele katolickim – w intencji pokoju, nawrócenia grzeszników, rozwoju misji, Ojca Świętego oraz w wielu innych intencjach zalecanych przez Kościół.

Żywy Różaniec tworzą tzw. Róże Różańcowe w naszej parafii istnieje 6 Róż Różańcowych.